شخصیت شناسی در مدیریت و کسب و کار ( انیاگرام)

توضیح و معرفی:

ایناگرام دانشی است باستانی که در چند دهه اخیربا دگرگونی و تحولی بنیادین پای به عرصه علوم توسعه فردی و توسعه کسب و کار و مدیریت و ارتباطات موثر در دنیا گذاشته است، که ردپای آن را گرجیف در ایران و عرفان ایرانی و مولانا یافت. انیاگرم ابزاری برای درک ابعاد شخصیتی ماست که علاوه بر شناخت خصوصیات شخصیتی روش های مؤثری برای تحول فردی و گروهی در اختیار ما قرار می دهد.
انیاگرام نه تیپ شخصیتی را برای انسان تعریف می کند که این تیپ ها همگی در یک مدل هندسی (۹ نقطه روی محیط یک دایره که با خطوطی به هم وصل شده اند) نمایش داده می شوند (شکل زیر)

انیاگرام قدرتمندترین و موثرترین ابزار شخصیت شناسی است ومی توان از آن برای خودشناسی (چرا که خودآگاهی ناشی از آن باعث گسترش توانایی ها و بهبود نقاط ضعف ما می شود) و همچنین برقراری ارتباط مؤثر با دیگران، مدیریت کسب و کار و مدیریت روابط عاطفی بهره برد.

مخاطبان:

اهداف:

مشخصات:

برخی از سرفصل های این دوره عبارت است از: