مهندسی آینده و مدیریت ذهن (NLP Technician)

توضیح و معرفی:

علم NLP علم و هنر رسیدن به کمال و موفقیت است و از مطالعه افرادی که در زمینه های مختلف به نتایج چشمگیر رسیده اند حاصل شده است و مجموعه ای از الگوها، مهارت ها و شیوه ایست برای درست اندیشیدن و درست رفتار کردن. هدف NLP مفید و موثر واقع شدن است. هدف آن وسیع کردن دامنه انتخاب و ادراک از وقایع زندگی و بهبود کیفیت زندگی است. NLP ردپای سفری است به سرزمین های جدید و خارق العاده. سفری لذت بخش برای تمام عمر. در این علم ما رد پای افراد موفق را دنبال می کنیم تا به سرزمین موفقیت و کامیابی برسیم. علم NLP برگرفته از کلمات (Neuro-Linguistic-Programming) است. که به مفهوم برنامه ریزی عصبی کلامی و یا برنامه ریزی ذهنی زبانی است. هدف اصلی دوره های آموزشی NLP فراگیری شیوه هایی است که در آن الگو سازان NLP می آموزند تا فرد به کمک مدل سازی ، موفقیت عالی کسب کند . و مهمتر اینکه چگونه افراد بتوانند این مدل را در ضمیر ناخود آگاهی خود بکارند. اگر بخواهیم فرق ان.ال.پی را با سایر علوم دیگری که در زمینه تحولات فردی هستند بگوئیم، میتوان گفت که: فرض کنید وارد کتابخانه ای بزرگ می شوید و نمی دانید کتاب مورد نظر شما در کدام قفسه است،بنابراین از قفسه اول شروع به جستجو می کنید و نهایتا با صرف زمان و انرژی زیادی آن را می بابید اما در این علم شما به وسیله مربی و تکنیک ها، مستقیما به قفسه مورد نظر میروید. به همین دلیل است که امروزه درمانهای این علم سریعتر از سایر علوم است.

مخاطبان:

اهداف:

اهداف این دوره عبارتند از:

مشخصات:

در این دوره تکنیک های مرتبط با موارد مشروحه ذیل آموزش داده می شود:

مدت دوره: 35 ساعت